گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

کارگاه Demonstration جراحی ایمپلنت با استفاده از گاید کامپیوتری
اولین سمپوزیوم دندانپزشکی دیجیتال ایران – مهر 96
حضور دایوپارس در هفدهمين کنگره بين المللي انجمن پريودنتولوژي ايران- مهر 96
حضور دایوپارس در اولین کنگره دندانپزشکی نقش جهان اصفهان- شهریور96
برگزاری کارگاه کاربرد اسکنرهای داخل دهانی و ساخت پروتز با روش های دیجیتال در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
کارگاه اوردنچر بر پایه ایمپلنت در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
برگزاری کارگاه Digital Dentistry, one Day Implantation در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
برگزاری دومین کارگاه Digital Dentistry, one Day Implantation در اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان- مردادماه 96
اولین کنگره منطقه ای انجمن دندانپزشکی ایران شاخه خراسان برگزار شد
هفتمین دوره DIO Digital Academy برگزار شد- تیر96