گزارشات تصویری

Gallery

ثبت خاطرات در کنار شما

گزارشات تصویری :

سمینار یک روزه بوتیس- 28 تیرماه 97
همایش بین المللی DIM 2018 در کره جنوبی
برگزاری نهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس- اردیبهشت 97
پانزدهمین دوره آموزشی DDA برگزار گردید – خرداد 97
حضور دایوپارس در هفدهمين كنگره انجمن علمي پروستودونتيست هاي ايران
کارگاه Advanced Digital Implantology(Sinus Lift) + Live Surgery توسط جناب آقاي دكتر بيات در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران
شروع کارگاه The Usage of Piezosurgery in Oral and Maxillofacial Surgery and Implantology توسط جناب آقاي دكتر جمالپور در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران
حضور دایوپارس در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران- بهمن 96
جراحي زنده کارگاه Digital Implantology with DIOnavi System +Live Surgery در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران توسط جناب آقاي دكتر موحديان
شروع کارگاه DIOnavi Case Review,Q & A توسط جناب آقای دکتر بیات در شانزدهمین كنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ايران