همکاری با ما

Join Us

همکاری با ما :

شرکت بین المللی دایوپارس با اعتقاد بر اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی کارآمد و پرتوان است، جذب افراد حرفه ای و توانمند را در سرلوحه راهبردهای منابع انسانی خود قرار داده است. لذا حضور در محیطی بین المللی در کنار افراد حرفه ای، خلاق و توانمند می تواند فرصت مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی افراد باشد.

شما برای پیوستن به تیم دایوپارس می توانید فرم زیر را تکمیل و شرح سوابق خود را ارسال نمایید.

پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس رویه های منابع انسانی دایوپارس با شما تماس گرفته خواهد شد.

فرم درخواست همکاری لطفا فرم را با دقت و کامل پر نمایید.