ویدئوهای DIOnavi

DIOnavi Videos

ویدئو DIOnavi قسمت اول (زمان)

ویدئو DIOnavi قسمت دوم (درد ناشی از جراحی)

ویدئو DIOnavi قسمت سوم (بیماری های عمومی)

نحوه انجام اسکن داخل دهانی توسط اسکنرهای( 3shape (Trios3

سریال DIOnavi- قسمت اول (DIOnavi چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت دوم (DDA چیست؟ )

سریال DIOnavi- قسمت سوم (Case Selection )

سریال DIOnavi- قسمت چهارم (CBCT )

سریال DIOnavi- قسمت پنجم (Intra Oral Scan)

سریال DIOnavi- قسمت ششم (طراحی/تایید/تولید)

سریال DIOnavi- قسمت هفتم (جراحی)

سریال DIOnavi- قسمت هشتم (Immediate Loading )

سریال DIOnavi- قسمت اول تا قسمت هشتم

سخنرانی پرفسور چوی در خصوص ایمپلنت فلپ لس دیجیتال- Digital Flapless Implant Surgery

2018 DIO Company Promotional Video

هندزآن بی دندانی تک واحدی با روش ایمپلنت دیجیتال DIOnavi