DIOnavi برای دندانپزشکان

For Dentists

معرفی سیستم راهنمای جراحی DIOnavi

 

DIOnavi یـکی از دقیـق ترین روش های جراحی ایمپـلنت است که با استفـاده از گایـد جراحـی و با متـد Static Navigation انجـام می شود. در روش کاملاً دیجیتال دیونوی با استفاده از اطلاعات  دقیق بیمار شامل فایل های CBCT و اسکن داخل دهانی، شرایط دهان بیمار داخل نرم افزار شبیه سازی شده، بر اساس آن پروسه درمان دیجیتال برنامه ریزی و اجرا می شود.

 

DIOPars Digital Center

خدمات دیجیتال سنتر دایو پارس

 • طراحی اولیه شامل Merge کردن اسکن و CBCT بیمار جهت بازسازی دقیق شرایط داخل دهانی
 • طراحی شکل و مکان روکش باتوجه به قوس فکی، شکل دندان ها و اکلوژن بیمار
 • طراحی مکان قرارگیری فیکسچر بر اساس محل قرارگیری پروتز با متد بالا به پایین (Top-Down)
 • طراحی و تولید گاید جراحی
 • طراحی و تولید قطعات پروتزی (روکش موقت، Customized Abutment و Ti base)

 

پس از انجام طراحی اولیه، عکس هایی از طراحی به همراه اطلاعات فیکسچر و نکات مهم جراحی مانند نیاز به GBR یا سینوس لیفت در قالب ایمیل برای دندانپزشک ارسال می گردد. دندانپزشک از این طریق می تواند طراحی را مشاهده و  بررسی کند و تغییرات مورد نظر یا تأیید خود را اعلام نماید. پس از تأیید دندانپزشک، طراحی نهایی جهت ساخت گاید صورت می گیرد.

 

 

(DDA (DIO Digital Academy

دوره های آموزش دیونوی

 

در 4 جراحی اول (2 کیس Simple و 2 کیس  Advanced)، سوپروایزر شرکت دایوپارس در زمان جراحی حضور داشته و بر جراحی نظارت خواهد کرد.

 

 

Case Selection

چه بیمارانی برای جراحی دیونوی مناسب هستند؟

 

دندانپزشک بایستی میزان مصرف سیگار و الکل، شرایط استخوانی، نیاز به پیوند استخوان و شرایط بافت نرم بیمار را مورد بررسی قرار دهـد. آشنـایی دندانپـزشک با سیستـم دیونـوی و تعـداد جراحی هـایی که وی با این سیستـم انجام داده است نیـز، در انتخاب بیمـار مؤثر می باشد، به نحوی که دندانپزشک بعد از گذراندن دوره ی آموزشی Basic دیونوی بایستی 5 کیس ساده کار کرده، سپس در دوره ی Advanced دیونوی شرکت به عمل آورد.پس از تکمیل این دوره دندانپزشک قادر به انجام تمامی جراحی های ایمپلنت با این سیستم می باشد. پس از انتخاب بیمار، دندانپزشک طبق دستور العمل های موجود در وب سایت شرکت به آدرس Dionavi.ir نسبت به ارسال اطلاعات بیمار اقدام می نماید .

 

اطلاعات لازم برای هر بیمار

 

 1. فرم ثبت سفارش دیونوی (طرح درمان) که در وب سایت Dionavi.ir پر شده و ارسال می شود.

 

 

 1. Oral Scan (ثبت شرایط داخل دهان بیمار شامل بافت نرم و دندان ها)

برای تهیه ی اسکن داخل دهانی از بیمار سه روش وجود دارد:

 

 1. اگر دندانپزشک اسکنر داخل دهانی داشته باشد، از دهان بیـمـار اسکـن گرفتـه و بـرای دیجـیتـال سنـتـر شـرکت دایـوپـارس می فرستد.
 2. اگر دندانپزشک Oral Scanner نداشته باشد می تواند بیمار را به دیجیتال سنتر دایو پارس ارجاع دهد.
 3. دندانپزشک می تواند از دهان بیمار کست تهیه نموده و برای شرکت ارسال نماید. لازم به ذکر است که دقت اسکن تهیه شده از دهـان بیمـار به مراتب بالاتـر از دقت اسکن تهیـه شده از کست می باشد.

 

 

 1. CBCT (ثبت بافت سخت بیمار شامل دندان ها و استخوان بیمار)

 

دندانپزشک برای CBCT باید نیاز یا عدم نیاز به اسپلینت را تشخیص دهد. بیماری که دارای بی دندانی های کم و غیر مجاور باشد، نیازی به اسپلینت ندارد. اما درصورتی که بیمار ترمیم های فلزی زیاد یا بی دندانی های وسیع داشته باشد، ساخت اسپلینت برای CBCT بیمار الزامیست. ساخت اسپلینت با  قالبگیری از دهان بیمار، تهیه ی کست گچی و ارسال آن برای دیجیتال سنتر شرکت دایو پارس  انجام می پذیرد. سپس دندانپزشک Bite بیمـار را با اسپلـینت داخل دهـانش تنظـیم می کنـد و بیمار را برای گرفتن CBCT به همراه اسپلینت فقط به مراکز رادیولوژی مورد تأیید و لینک شده با شرکت دایو پارس ارجاع می دهد.

 

 

مزایای دیونوی

 

جراحی با دیونوی

 

پیش از جراحی، بسته ای شامل موارد زیر برای دندانپزشک ارسال می گردد:

 

 

نکته ی 1 دندانپزشک بایستی کلیه موارد فوق را قبل از شروع جراحی بررسی نموده و از صحت آنها اطمینان حاصل نماید.

نکته ی 2 دندانپزشک باید قبل از شروع جراحی از نشست گاید در دهان بیمار  مطمئن  گردد.

نکته ی 3 دندانپزشک ملزم است که قبل از آغاز جراحی Sergical Report، Drilling Protocol و Drilling  Sequence را به خوبی مطالعه و بررسی نموده و جراحی را مطابق آنها انجام دهد.

 

 

 

One-Day Implantation

 

(ایمپلنت یک روزه) به معنی تحویل همزمان روکش و اباتمنت در روز جراحی ایمپلنت می باشد و با در نظر گرفتن شرایط استخوانی بیمار و بنا به تشخیص دندانپزشک امکان پذیر است.

در موارد زیر Immediate Loading توصیه نمی گردد.

 

انواع پروتز های موقتی که توسط دیجیتال سنتر دایو پارس تهیه می گردند.

 

 

 

 

 

برای دریافت فایل PDF معرفی سیستم ایمپلنت دیجیتال دیونوی DIOnavi می  توانید به اینجا مراجعه نمایید.