اولین دوره (DDA(Dio Digital Academy برگزار شد

دوشنبه,15 آگوست, 2016 - 11:09

دایوپارس- اولین دوره DDA(Dio Digital Academy) با هدف آموزش دندان پزشکی دیجیتال (DIOnavi ) در مرکز جراحی و دندان پزشکی مهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت دایوپارس، در این دوره آموزشی” Mr. Choi “مدیرR&D تیم DIOnavi و جناب آقای دکتر محمد بیات، استاد دانشگاه تهران به تشریح این تکنیک به صورت کامل پرداخت.

گفتنی است که مدیران ارشد این شرکت و همچنین چند تن از متخصصین برجسته کشور در این دوره آموزشی شرکت کردند.

در طی این دوره که دو روز به طول انجامید، آموزش ها به صورت تئوری و عملی با کمک امکانات آموزشی پیشرفته برگزار گردید.

 

IMG_3947

دکتر ” Mr. Choi “مدیرR&D تیم DIOnavi در حال توضیح ویژگی های سیستم

IMG_3926

در این دوره آموزشی تمامی موارد ممکن در جراحی و پروتز در کارگاه های جداگانه و به صورت عملی مورد بررسی و آزمون عملی قرار گرفت

IMG_3841

جناب آقای دکتر بیات دیگر سخنران این مراسم بودند که تجربیات خود را برای سایرین بیان نمودند

IMG_3907

این دوره به مدت 15 ساعت و به صورت تئوری و عملی برگزار گردید

IMG_4339ویژگی های کاملا دیجیتالی بودن از مهمترین ویژگی های روش DIOnavi نسبت به سایر روش های قدیمی است