1 – شرکت در دوره های آموزشی دو روزه  DIOnavi و دریافت گواهی نامه (Certificate ) از (DIO Digital Academy ) DDA

2 – فرم سفارش DIOnavi، بايستى توسط دندانپزشك تكميل و مسئوليت اطلاعات مندرج بر عهده ايشان مى باشد. فرم مورد نظر از طريق وبسايت www.diopars.com جهت تكميل و ارسال قابل دسترس مى باشد.

3 –  چنانچه در هر مرحله ایی از مراحل طراحی و تولید اقلام درخواستی، سفارش به هر دلیلی کنسل گردد؛ در مرحله طراحی 20% هزینه سفارش و در صورت تولید کل پکیج ، 100% مبلغ ( بدلیل غیر قابل استفاده بودن برای سایر بیماران ) می بایستی توسط دندانپزشک پرداخت گردد.

4 –  دستورالعمل انجام کار و نحوه ارسال سفارشات در سیستم DIOnavi بصورت کامل و دقیق توسط اینجانب مطالعه گردید.

5 – فایل Scan داخل دهانی بیمار و یا Cast گچی دقیق به همراه Bite که براساس دستورالعمل مربوطه تهیه گردیده است باید در کوتاهترین زمان ممکن برای مرکز دیجیتال DIO Pars ارسال گردد.

6 – در صورت نیاز به قالبگیری به روش معمول ( استفاده از مواد قالبگیری ) می توانید مواد قالبگیری مناسب برای سیستم DIOnavi را از شرکت دایوپارس تهیه نمایید.

7 – در صورت نداشتن اسکنر Trios می توانید جهت افزایش دقت کار، بیمار را برای انجام اسکن داخل دهانی به مرکز دیجیتال شرکت DIO Pars در شهر تهران ارجاع دهید.

8 – فایل CBCT می بایست براساس استانداردهای مورد نظر در سیستم DIOnavi و طبق دستورالعمل و همچنین با توجه به شرایط بی دندانی بیمار در زمان مناسب تهیه گردد.

9 – در صورت عدم دریافت هر یک از اطلاعات مذکور، فرآیند طراحی و ساخت اقلام در مرکز دیجیتالDIO Pars شروع نخواهد شد.

10 – تاریخ شروع طراحی و ساخت اقلام از زمان تکمیل شدن اطلاعات مورد نیاز خواهد بود. ( موارد 1، 4 و 7 )

11 – چنانچه بخواهید در موارد خاص،  Surgical Guide بیمار بصورت Urgent ( فوری ) ارسال گردد، 25% کل مبلغ Surgical Guide به فاکتور صادره اضافه خواهد شد.

12 – در صورت ارسال Cast گچی به مرکز جهت دریافت فایل STL ، هزینه اسکن Cast مورد نظر که در مرکز انجام می گیرد، مبلغ 150،000 تومان می باشد و به مبلغ کل فاکتور اضافه خواهد شد.

13 – تمامی هزینه های ارسال و دریافت اطلاعات و اقلام سفارشی بعهده مشتری می باشد.

14 – زمان تحویل اقلام مذکور در قسمت مربوطه، بدون در نظر گرفتن تاخیرات ناشی از ارسال و یا تکرار هر کدام از مراحل از جمله  Cast گچی، فایل اسکن داخل دهانی، فایل CBCT و یا تاخیر ناشی از دریافت ایمیل تایید طراحی اولیه از سوی مشتری می باشد.

15-  چنانچه تا ١٠ روز پس از ارسال فرم سفارش DIOnavi از طريق وبسايت www.diopars.com ، موارد لازم از جمله فايل اسكن داخل دهانى، Cast گچى ( و در صورت لزوم به همراه Bite ) و فايل CBCT بيمار طبق استاندارد اعلام شده، جهت ادامه روند كار به مركز ديجيتال دايوپارس تحويل داده نشود، فرم سفارش ارسالى كنسل خواهد شد و ادامه كار با تكميل و ارسال فرم سفارش جديد از سوى دندانپزشك امكانپذير خواهد بود.