منشور اخلاقی

Code of Ethics

منشور اخلاقی یا مرام‌نامه‌ی شرکت دایو پارس، سندی است که اصول اخلاقی و ارزش‌های معنوی در آن قید شده تا موجب پرورش هوشمندی، پختگی و ژرف‌نگری اندیشه و رفتار کارکنان گردد و برای انجام رسالت همگانی سازمانی، با رفتار حرفه‌ای یکدیگر را یاری کنند.

 

اخلاق عمومی

 

 • تلاش در حفظ سلامت انسان‌ها، جامعه، زمین و منابع آن؛
 • حفظ ارزش و احترام برای شخصیت همگان و عدالت در رفتار با افراد؛
 • کوشش برای حفظ شرافت انسانی و رعایت صداقت، درستکاری، وفاداری و وجدان‌ِکاری؛
 • رفتار شایسته و رعایت ادب، خوش‌رویی، وقت‌شناسی، نظم و آراستگی؛
 • رعایت امانت در حفظ و نگهداری کلیه‌ی اطلاعات مشتریان‌مان اعم از اطلاعات خصوصی یا عمومی آن‌ها؛
 • حفظ احترام و اعتبار برای مالکیت حقیقی و مجازی و دارایی‌های فکری و دانش فنی شرکت دایو پارس؛
 • رعایت امانت در تعاملات مالی و مذاکرات بازرگانی؛

 

 

اخلاق حرفه‌ای

 

 • تلاش برای دست‌یابی به بهترین کیفیت، اثربخشی و کارآیی در فرایند و خدمات شرکت دایو پارس؛
 • تلاش در توسعه‌ی دانش و ارتقاء بینش و کسب شایستگی و لیاقت‌های حرفه‌ای خود و همکاران‌مان؛
 • آگاهی به قوانین‌ومقررات حاکم بر کار و احترام به آن؛
 • عمل به تعهدات و وظایف حرفه‌ای که صراحتاً یا تلویحاً به افراد محول شده است؛
 • درک عوامل تصمیم‌گیری حرفه‌ای و پیامدهای آن‌؛
 • رهبری سازمانی (برای هر یک از اعضا که هدایت بخشی از سازمان را بر عهده دارند)
 • تعریف مسوولیت حرفه‌ای و اجتماعی اعضای سازمان و تشویق آن‌ها به قبول کامل مسوولیت‌ها؛
 • مدیریت کارکنان و منابع برای ارتقاء کیفیت محصول و خدمات قابل ارائه توسط شرکت دایو پارس؛
 • تقدیر و پشتیبانی از فعالیت‌ها و نوآوری‌های صادقانه‌ی کارکنان؛
 • ایجاد امکانات برای آموزش اصول و محدودیت‌های فرآیندها و خدمات سازمان

 

 

تعهد عمومی به منشور اخلاقی

 

همه اعضای شرکت دایو پارس در پای‌بندی و حمایت و ترویج اصول این منشور کوشش دارند و تخطی از مفاد آن را به منزله‌ی ناهماهنگی و ناسازگاری در عضویت شرکت تلقی می‌کنند.