یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس برگزار شد

دوشنبه,22 آوریل, 2019 - 12:25

روابط عمومی- در یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده بزرگ دايوپارس كه با حضور كليه پرسنل شركت در تاریخ 29 الی 31 فروردین ماه در هتل لاله تهران برگزار گردید؛ عملکرد سال 97مورد بررسی قرار گرفت و همچنین اهداف و برنامه های سال 98 تشریح شد.

به گزارش خبرنگار دايوپارس، در ابتداي اين مراسم جناب آقای مهندس “محمد مينايي” مديرعامل محترم شركت دايوپارس با مرور دستاوردهای شرکت در سال گذشته راهکارها و اهداف سال پیش رو را نیز تبیین نمودند.

 

یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس

یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس

یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس

یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس

یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس

یازدهمین گردهمایی سالیانه خانواده بزرگ دایوپارس

یازدهمین گردهمايي ساليانه خانواده دايوپارس

 

همچنين در اين همايش سه روزه مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف به تشریح عملکرد دپارتمان خود پرداختند.

گفتنی است که این گردهمایی با حضور بالغ بر 130 نفر پرسنل شرکت دایوپارس از شعبات و نمایندگی های کل کشور برگزار گردید.

براي مشاهده تصاوير مربوط به اين گردهمايي لطفا به اينجا مراجعه نماييد.