گزینه های درمانی ایمپلنت برای جایگزین کردن دو یا چند دندان از دست رفته 

چهارشنبه,31 جولای, 2019 - 1:22

دایوپارس- دندان های از دست رفته می توانند با ایمپلنت دندانی جایگزین شده، روکش های روی آن می تواند بصورت تک و یا بریج باشد.

به گزارش دایوپارس، با توجه به شرایط دندانهای باقی مانده و توزیع آنها در دهان، می توان با یک بریج دندانهای از دست رفته را جایگزین نمود. که این بربج بر روی دندان های پایه ای که تراش خورده اند چسبانده شده و ثابت میشوند.

یک پروتز متحرک متکی بر استخوان و بافت نرم نیز می تواند جایگزین دندان های از دست رفته شود. بدیهی است این پروتز ثابت نبوده و می تواند آسیب های زیادی به بافت های اطراف وارد نماید. البته ایمپلنت می تواند پایه ای برای بریج ثابت و یا پروتز متحرک نیز باشد.

چه گزینه های درمانی برای افراد بی دندان کامل وجود دارد؟

برای فک پایین، جایگذاری حداقل دو تا چهار ایمپلنت می تواند یک پروتز متحرک را حمایت کند.

میتوان با گذاشتن بیش از چهار ایمپلنت، یک بریج بر پایه ایمپلنت برای بازسازی کل فک بی دندان استفاده کرد. برای درمان استاندارد پروتز ثابت بر پایه ایمپلنت برای افراد بی دندان، گذاشتن شش تا هشت ایمپلنت برای فک پایین و هشت تا ده ایمپلنت برای فک بالا مناسب می باشد.

استفاده از پروتز (دنچر)های متحرک بدون استفاده از ایمپلنت.