کارگاه طرح درمان و کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت – پرسش و پاسخ

یکشنبه,29 سپتامبر, 2019 - 11:03

 دایوپارس-  شرکت دایوپارس کارگاه طرح درمان و کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت – پرسش و پاسخ را در نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران برگزار می نماید.

به گزارش روابط عمومی دایوپارس، طرح درمان و کامپلیکیشن های درمان ایمپلنت (پرسش و پاسخ) جمعه 19 مهرماه ساعت 11 الی 13 در اتاق جلسه پارسه برگزار می گردد.

این کارگاه توسط جناب آقای دکتر اردوان اعتمادی(پریودنتیست) ، سرکار خانم دکتر مروارید مافی (پریودنتیست) و جناب آقای دکتر احسان مرشدی (پروستودنتیست) در نوزدهمین کنگره  بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران برگزار می گردد.

نوزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی پریودنتولوژی ایران از تاریخ 16 مهر لغایت 19 مهر در هتل المپیک تهران برگزار می گردد.