برگزاری کارگاه Digital Travel from Cusp to Sinus – Immediate Loading approach

دوشنبه,24 دسامبر, 2018 - 12:55

**شرکت دایوپارس در اولین سمینار دندانپزشکی دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران برگزار می کند**

 کارگاه Digital Travel from Cusp to Sinus – Immediate Loading approach

 توسط : جناب آقای دکتر امیر رضا معیر و جناب آقای دکتر احسان مرشدی

زمان: پنجشنبه 6 دی ماه ساعت 14:00 تا 16:00

 مکان: هتل المپیک تهران سالن حافظ

سمینار دندانپزشکی دیجیتال