همکاری با ما

Join Us

همکاری با ما :

شرکت بین المللی دایوپارس با اعتقاد بر اینکه سرمایه اصلی هر سازمان، نیروی انسانی کارآمد و پرتوان است، جذب افراد حرفه ای و توانمند را در سرلوحه راهبردهای منابع انسانی خود قرار داده است. لذا حضور در محیطی بین المللی در کنار افراد حرفه ای، خلاق و توانمند می تواند فرصت مناسبی برای رشد و بالندگی شغلی افراد باشد.

شما برای پیوستن به تیم دایوپارس می توانید فرم زیر را تکمیل و شرح سوابق خود را ارسال نمایید.

پس از ارزیابی اولیه درخواست شما، بر اساس رویه های منابع انسانی دایوپارس با شما تماس گرفته خواهد شد.