مزایای ایمپلنت دیجیتال دندانی

چهارشنبه,5 دسامبر, 2018 - 12:57

دایوپارس- کاربرد  ایمپلنت دیجیتال در درجه اول این است که تمام مزایای ایمپلنت های دندانی سنتی را دریافت می کنیم  که شامل ظاهر طبیعی دندان، عملکرد طبیعی دندان و طول عمر بالایی دارد (مطالعات بالینی نشان می دهد عملکرد 30 ساله دارد)، می شود.

به گزارش خبرنگار دایوپارس، ما هیچ یک از این مزایا را در پرونده ایمپلنت دیجیتال قربانی نمی کنیم. اما این روش با تعدادی از منافع اضافی همراه است.

زمان کوتاه تر، روش راحت تر با رضایتمندی بیشتر، ویزیت کمتر دندانپزشک، زمان بهبود کوتاهتر، دقت و پایداری بیشتر و دقت و پایداری بیشتر از مزایای ایمپلنت های دیجیتال دندانی محسوب می شود.

 

ایمپلنت دیجیتال

 

زمان کوتاه تر

یکی از اصلی ترین مزایای ایمپلنت های دندانی دیجیتال این است که انجام این روش  نیاز به زمان  طولانی ندارد. در حالی که عمل جراحی ایمپلنت سنتی برای دو ایمپلنت می تواند 130 دقیقه یا بیشتر زمان نیاز با شد، مرحله عمل جراحی در روش دیجیتال ما را قادر می سازد تمام جزئیات را قبل از انجام برای  بهینه سازی مورد بررسی قرار  دهیم . در نتیجه، ایمپلنت دندان بیماردر یک پروسه زمانی 15 دقیقه ای برای دو ایمپلنت  انجام شود.

با ایمپلنت های دندانی دیجیتال،  احتمال بیشتری دارد که دندان موقت  را در همان روز دریافت کنیم . و به طور کلی  ترمیم سریع تر، به طور متوسط ​​5-7 روزاست  ، در مقایسه با روش سنتی که 123 روز طول می کشد.

 

روش راحت تر با رضایتمندی بیشتر

بسیاری از مردم برای عمل ایمپلنت نگران درد آن می باشند که با بیهوشی مدرن، در طول درمان هیچ ناراحتی وجود ندارد. و با روش ایمپلنت دیجیتال  درد کمتری احساس می شود. نیازی به برش گسترده ندارد و  همچنین نیاز به بخیه اصولا نیست . مرحله عمل جراحی همچنین به ما امکان می دهد که روشی بهتر جهت حداقل اختلال در لثه ها و فک ها بیابیم و را هی مفید را در  بهینه سازی انتخاب کنیم.

 

ویزیت کمتر دندانپزشک

در روش کاشت ایمپلنت دندان ، باید تقریبا در هر مرحله، زمانی را به انجام این کار صرف کنیم. این  کارممکن است حداقل هفت مرتبه مراجعه به دندانپزشک برای ایمپلنت یک دندان باشد.

اما با ایمپلنت های دندانی دیجیتال، ما می توانیم بسیاری از برنامه های خود را بدون استفاده از مدل دیجیتالی  با صرف وقت کمتر به نتیجه برسانیم. این بدان معنی است که  ایمپلنت دندانی  در این روش تنها با سه بار مراجعه به دندان پزشک  صورت می پذیرد .

 

زمان بهبود کوتاهتر

از آنجا که این روش بدون برش و بدون بخیه انجام می شود، بهبود نسبتا کوتاهتری دارد و هرچند درد از فردی به فرد دیگر متفاوت است افراد احتمالا از این نوع ایمپلنت دندان کمتر ناراحت خواهند شد، تا اینکه از تکنیک های سنتی استفاده شود.

 

دقت و پایداری بیشتر

به عنوان بخشی از برنامه ریزی، طراحی و ساخت راهنماهای جراحی جهت قرار دادن دقیق ایمپلنت های دندانی وجود دارد. دقت بیشتر با این سیستم به این معنی است که ایمپلنت ها و ترمیمی ها با یکدیگر همسو می شوند و ثبات بیشتری دارند.