ویدئوهای UF

UF Videos

انواع سطوح ایمپلنت

انواع ایمپلنت UF

Dual Morse Taper در ایمپلنت

ویژگی های سطح ایمپلنت

طراحی ایمپلنت UF

نتایج تحقیقات پیرامون سطح ایمپلنت UF

عمق رزوه های ایمپلنت

نحوه کار با کیت سینوس لیفت سیستم UF

آموزش نحوه کار با کیت Master سیستم ایمپلنت UF کمپانی DIO

آموزش نحوه کار با کیت Narrow سیستم ایمپلنت UF کمپانی DIO

آموزش نحوه کار با کیت Surgical سیستم ایمپلنت UF کمپانی DIO

هندزآن با کیت مستر UF