سینوس لیفت چیست؟

دوشنبه,5 آگوست, 2019 - 3:55

دایوپارس- وقتی دندان های آسیای کوچک و بزرگ فک بالا کشیده می شود، بدلیل تحلیل استخوان از یک طرف و گسترش فضای خالی فک بالا (که به سینوس فک بالا معروف است) از طرف دیگر، ارتفاع استخوان برای قرارگیری ایمپلنت محدود می شود.

به گزارش دایوپارس، در نتیجه برای قراردهی ایمپلنت با طول مناسب، این ارتفاع ناکافی است و نیاز به افزایش ارتفاع استخوان می باشد. در مواردی که این تحلیل استخوان و گسترش فضای خالی سینوسی وسیع باشد، باید دسترسی به فضای سینوسی فک بالا را از طریق دیواره کناری سینوس، طی جراحی انجام داد و کف

سینوس بالا برده شده و از مواد پیوندی استفاده شود.

گاهی می توان همزمان با بالا بردن کف سینوس ایمپلنت های دندانی را نیز جایگزین کرد.سینوس لیفت یک روش جراحی است که در طی آن لایه زیرین (کف) سینوس بالا برده می شود. این روش باعث ایجاد فضای مناسب برای قرار دادن ماده پیوندی، بازسازی و ساخته شدن استخوان فک بالا می شود.

 

سینوس لیفت

 

چه جایگزینی برای سینوس لیفت هست؟

یک راه جایگزینی برای سینوس لیفت، استفاده از ایمپلنت های کوتاه است که در استخوان باقی مانده فک در زیر دیواره سینوس قرار می گیرد.

راه دیگر، جایگذاری ایمپلنت ها به صورت زاویه دار است به طوری که در راستای استاندارد و صحیح قرار نگیرد؛ بلکه طوری جایگذاری شود که در جلو یا پشت سینوس قرار گیرد.

این تغییر زاویه و کج قرار دادن ایمپلنت توسط قسمت پروتزی ایمپلنت اصلاح می شود؛ البته استفاده از ایمپلنت دارای زاویه شدید، موفقیت درمان را کاهش می دهد.