سخنرانی انگیزشی دکتر احسان یزدان پناه در دوازدهمین گردهمایی کیش

دوشنبه,11 نوامبر, 2019 - 11:32

دایوپارس- سخنرانی آقای دکتر احسان یزدان پناه در حوزه تغییر نگرش و تحول، آخرین بخش از دوازدهمین گردهمایی کارکنان و مدیران شرکت دایوپارس در جزیره کیش

بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت دایوپارس، دکتر یزدان پناه، سخنران و مدرس دوره های خودشناسی و توسعه فردی هستند که به دعوت از مدیران شرکت در این برنامه

حضور داشتند. ایشان در این بخش درباره ی اهمیت تشخیص خطاهای شناختی، ارزیابی درست از شرایط و در نهایت کسب مهارت تغییر نگرش و تحول مثبت، سخنرانی

فرمودند.

این سخنرانی در  همایش مدیران و پرسنل شرکت دایو پارس که در اولین روز از سفر سه روزه ی خانواده دایوپارس به جزیره کیش برگزار می شود، انجام شد.