روز دندانپزشکی مبارک

پنج‌شنبه,12 آوریل, 2018 - 12:25

معماری لبخندهای زیبا آرمانی است که در رسیدنش محتاج یاری توام.
روز دندانپزشکی بر تمام دندانپزشکان، دانشجویان و تمامی فعالان که قدم در این راه گذاشته اند مبارک باد.