مصاحبه اختصاصی خبرنگار دایوپارس با دکتر علی تاجرنیا رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران؛

دندانپزشکی دیجیتال رویکرد جدید تمامی کنگره های دندانپزشکی

دوشنبه,29 آوریل, 2019 - 4:33

دایوپارس- به اعتقاد رئیس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران، ضرورت دندانپزشکی دیجیتال برای تمامی همکاران این صنعت مشخص است به طوری که دندانپزشکی دیجیتال رویکرد جدید تمامی کنگره های دندانپزشکی شده است.

 

تاجرنیا

 

“دکتر علی تاجرنیا” در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار دایوپارس اظهار داشت: در حال حاضر هیچ کنگره ای در حوزه دندانپزشکی برگزار نمی شود مگر اینکه بخش عمده ای از آن کنگره به بخش  دندانپزشکی دیجیتال اختصاص داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تعاریف جدید در مورد دانش و سواد در یونسکو وجود دارد، گفت: در حال حاضر اگر همکاران ما با دندانپزشکی دیجیتال آشنا نباشند می توان آنها را جزو گروهی دانست که به روز نیستند و نمی توانند نیازهای بیماران خود را  برآورده کنند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری سالانه کنگره اکسیدا 2019 گفت:  در واقع هدف اصلی کنگره های علمی به روز کردن دانش همکاران از جهت آخرین دستاوردهای علم دندانپزشکی و همچنین برگزاری کارگاه ها و نمایشگاه ها و آشنا شدن با آخرین تکنولوژی ها و کارهای علمی است.