برگزاری دوره جامع پیشرفته آموزش ایمپلنت “جراحی و پروتز” در کرمانشاه

یکشنبه,5 فوریه, 2017 - 5:18

روابط عمومی- دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه دوره جامع پیشرفته آموزش ایمپلنت (جراحی و پروتز) را همراه با جراحی زنده و همچنین امکان جراحی توسط شرکت کنندگان را با همکاری شرکت دایوپارس طی یک برنامه 10 جلسه ای برگزار می نماید که تا کنون 4 جلسه این دوره سپری گردیده است.

جلسه اول
شروع برنامه در اولین جلسه دوره با حضور سرکار خانم دکتر “نفیسه نیک کردار” متخصص رادیولوژی فک و صورت با موضوع ارزیابی CBCT و آشنایی با آناتومی سینوس در دهم دی ماه سال جاری صورت گرفت.
همچنین در ادامه آشنایی با سینوس لیفت به روش بسته توسط جناب آقای دکتر “حسام الدین نظری”متخصص فک و صورت انجام شد.
جلسه دوم
در دومین جلسه از دوره جامع پیشرفته آموزش ایمپلنت سرکار خانم دکتر “نرگس ضیایی” متخصص جراحی لثه Complicationهای مرتبط با ایمپلنت و درمان آنها را توضیح دادند و سپس جناب آقای دکتر حسام الدین نظری جراح و متخصص فک و صورت، کاشت ایمپلنت برروی کست و همچنین استخوان فک گوسفند، آشنایی با کیت مستر uf ، سینوس لیفت به روش باز بر روی تخم مرغ را با کاربرد کیت سینوس لیفت آموزش دادند.
در این جلسه در ابتدای کارگاه عملی توضیحات لازم در خصوص کیت یو اف و روش کار با این کیت جهت جراحی و کار گذاشتن فیکسچر توسط دکتر نظری صورت گرفت واجرای هندز آن، توسط شرکت کننده ها انجام شد و در ادامه نیز چگونگی کار با کیت سینوس لیفت وسینوس لیفت به روی تخم مرغ انجام پذیرفت.
در این کارگاه شرکت کنندگان به صورت گروهی جهت هندزآن توسط آقای دکتر نظری، آقای دکتر نوذرپور و خانم دکتر ضیایی راهنمایی و مشغول به کار شدند.
جلسه سوم
جلسه سوم برنامه دوره جامع کرمانشاه با حضور سرکار خانم دکتر فهیمه مبلغی متخصص پریو با موضوع GBR و سرکار خانم دکتر معصومه عیوضی متخصص پریو با موضوع آشنایی با انواع بایومتریال و کاربرد آنها برگزار گردید.
جلسه چهارم
در جلسه چهارم برنامه دوره جامع کرمانشاه، با هماهنگی مدیرآموزش مداوم دانشکده ، آقای دکتر نظری، مبحث ملاحظات زیبایی در استتیک زون توسط آقای دکتر غارتی تدریس شد.
در ادامه با حضور سرکار خانم دکتر نرگس ضیایی (متخصص جراحی لثه) Complicationهای مرتبط با ایپملنت و درمان آنها صورت گرفت که در ادامه به صورت کامل همراه با جلسه پرسش و پاسخ برای شرکت کنندگان برگزار گردید .
همچنین توسط جناب آقای دکتر هاوش غارتی ( متخصص جراحی لثه) ملاحظات زیبایی در استتیک زون برگزار و در آخر برنامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد .
طبق نظرسنجی صورت گرفته چهار جلسه فوق با موفقیت و رضایت کامل شرکت کنندگان برگزار گردیده است.