برگزاری دوره آموزشی GBR

شنبه,3 جولای, 2021 - 9:55

دوره آموزشی سه روزه GBR در تاریخ های 2-3-4 تیر ماه 1400 در محل دپارتمان دیونوی با تدریس جناب آقای دکتر مشعوف برگزار شد.

 شرکت کنندگان در این دوره جناب آقایان دکتر محمود دلنوا، دکتر آیدین پسانیده، حامد نوین و پدرام روحی و سرکار خانم ها دکتر پانتا مرادی نژاد و دکتر سمیه موسوی بودند.

این دوره در دو بخش تئوری و Hands-on با سر فصل های زیر تدریس شد.

Principles in Alveolar Bone Regeneration

Diagnosis and Treatment Planning (Defect Classification)

Biologic Principles of GBR

Regenerative Materials (Barrier Membrane, Bone Substitutes)

Evidence Base Result of Ridge Augmentation Procedures

Suturing Technique and Soft Tissue Management

Complication of GBR

Introducing Alternative Solution for Alveolar Bone Reconstruction