برگزاری دوره آموزشی DIOnavi دردانشکده دندانپزشکی فردوسی مشهد

یکشنبه,4 جولای, 2021 - 9:58

دوره آموزشی DIOnavi  با همکاری دپارتمان فروش و دپارتمان دیونوی در تاریخ  پنج شنبه 6 خرداد 1400 به مدت 5 ساعت در دانشکده دندانپزشکی فردوسی مشهد برگزار شد و در این دوره  مدیریت فروش جناب آقای مهندس اهرابی و کارشناسان فروش سرکار خانم ها سحر باقریان و پریا باقریان و جناب آقای سیاوش شهسواری و جناب آقای مهدی باقریان از واحد طراحی  دپارتمان دیونوی حضور داشتند.

 این دوره با حضور تعداد 47 تن از دندانپزشکان شرکت کننده و اساتید دانشکده دندانپزشکی فردوسی مشهد جناب آقایان دکتر امیر معین تقوی، جلیل قنبر زاده، حمیدرضا عرب و محمدرضا نخعی انجام شد.

تدریس این دوره از کارگاه آموزشی توسط جناب آقای دکتر مشعوف با سر فصل های زیر برگزار شد.

  • تجزیه تحلیل های پیش از عمل جراحی و بررسی طرح درمان به روش دیجیتال
  • تصویر برداری دیجیتال (CBCT و اسکن داخل دهانی) ، طراحی مجازی و سه بعدی و تولید به کمک کامپیوتر
  • انتخاب کاندید مناسب انتخاب پروتکل جراحی مناسب و آشنایی با نحوه دریلینگ
  • فاکتورهای موثر جهت اطمینان در جراحی به روش دیجیتال
  • آشنایی کامل با روش DIONavi و انجام Hand-On بر روی کست های شبیه سازی شده و استاندارد شرکت DIO

در پایان دوره دندانپزشکان شرکت کننده، توسط کارشناسان واحد فروش پرزنت شدند و با توجه به پتانسیل موجود در شرکت کنندگان، این فرصت مقدمه ای برای برگزاری دوره DDA در آینده نزدیک شد.