برگزاری اولین دوره DDA در شعبه اصفهان

سه‌شنبه,9 مارس, 2021 - 6:17

اولین دوره ی DDA در شعبه اصفهان توسط واحد دیونوی در تاریخ 18 اسفند ماه در اتاق VIP رستوران شاندیز اصفهان و با حضور 6 نفر از دندانپزشکان فعال، در دو بخش تئوری و Hands-on برگزار شد.
مدرس این دوره جناب اقای دکتر امید مشعوف مقدم بودند .