ایمپلنت های غیرفلزی چیست؟

شنبه,3 آگوست, 2019 - 10:02

دایوپارس- ایمپلنت های غیر فلزی( Metal – free ) همانند ایمپلنت های سرامیکی و یا پلیمری از جنس فلز نمی باشند. از مزایای این نوع ایمپلنت می توان به رنگ سفید سرامیک در مقایسه با رنگ خاکستری و نمای فلزی ایمپلنت های تیتانیومی اشاره نمود. اگر چه حساسیت به تیتانیوم بسیار نادر است ولی ایمپلنت های غیر فلزی برای کسانی که به فلز تیتانیوم حساسیت دارند گزینه بسیار مناسبی است.

به گزارش دایوپارس ، هنوز مطالعات طولانی مدت دقیقی راجع به ایمپلنت های غیر تیتانیومی در دست نیست و دانش کافی مستندی موجود نمی باشد. بنابراین، همچنان تقریبا اکثر ایمپلنت های در دسترس از تیتانیوم ساخته می شوند.

آلرژی به تیتانیوم چندان متداول نیست. در صورتی که نگران آلرژی تیتانیوم هستید یا دچار آلرژی تیتانیوم شده اید، نگران نباشید.

ایمپلنت های غیر فلزی مورد تایید سازمان های نظارتی و بهداشتی در دسترس هستند که اگر چه هنوز به اندازه ایمپلنت تیتانیوم متداول نشده اند و مطالعات کاملی روی آنها صورت نگرفته است، اما داده های اولیه نشان می دهند از کیفیتی برابر با ایمپلنت های تیتانیومی برخوردارند.

ایمپلنت های دندانی پیچ استوانه ای مخروطی شکل شبیه ریشه دندان است از جنس فلز تیتانیوم که قابلیت پیوند با استخوان فک را دارد.این پیچ به گونه ای طراحی شده که می تواند جایگزین ریشه دندان شود و قسـمت تـاج و روکـش دنــدان ساخته شده، بر روی آن قـرار می گیرد.

افرادی که یـک یا تعدادی از دنـدان های خـود را از دسـت داده اند و یا بی دنــدانی کامـل دارنـد، با استـفاده از ایمپلنـتــ می توانند زیبـایی لبخند و توانایی جویدن طبیعی خود را باز یابند.

سـن کاشـت ایمپلنتــ در خانـم ها بعـد از 15 سالگی و درآقایـان پس از 18 سالگی مي باشد .