ارایه آخرین دستاوردهای کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال در اکسیدا57

سه‌شنبه,16 می, 2017 - 3:12

دایوپارس- به گفته مدیرعامل شرکت دایوپارس همزمان با انقلاب دیجیتالی در تمامی عرصه ها از جمله علم دندانپزشکی، در کشورهای پیشرفته شاهد رشد بالغ بر 50 درصدی در درمان های دندانپزشکی به روش دیجیتال هستیم.
به گزارش خبرنگار دایوپارس از پنجاه و هفتمیـن نمایشگاه و کنگره سـالانه انجمن دندانپزشـکی ایران (اکسیدا57)، جناب آقای مهندس “محمد مینائی” با اشاره به اینکه بحث دیجیتال از سال های گذشته در حوزه دندانپزشکی ورود کرده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون انقلاب دیجیتالی در همه قسمت های زندگی افراد ورود پیدا کرده به طوری که می توان گفت در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا بالغ بر 50 درصد درمان های دندانپزشکی به روش دیجیتال انجام می شود.
وی افزود: شرکت دایوپارس بعنوان یک شرکت بین المللی از سه سال گذشته در حوزه دیجیتال مشغول به فعالیت می باشد به طوری که در سال گذشته در اکسیدا 56 ، برای اولین بار در کشور از بومی سازی کل فرآیند ایمپلنت گذاری دیجیتال رونمایی گردبد.
مدیرعامل شرکت دایوپارس با اشاره به حضور این شرکت در پنجاه و هفتمین نمایشگاه و کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران (اکسیدا57) گفت:در ادامه ارایه آخرین دستاوردهای دیجیتالی در این نمایشگاه حضور پیدا کردیم و همچنین در مارکت ایران و در حوزه دیجیتال شرکت دایوپارس پیشرو می باشد.
جناب آقای مینائی خاطرنشان کرد: ایمپلنت گذاری دیجیتال (DIONavi) دو دستاورد مهم برای دندانپزشک و بیمار به همراه دارد؛ هدف از ارایه راه حل های دیجیتالی کاشت دقیق و ایمن تر ایمپلنت برای دندانپزشک و برای بیمار راحتی،آرامش، زیبایی و کوتاه تر شدن زمان درد را به همراه دارد.
وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته استقبال زیادی از راه حل دیجیتالی شرکت دایوپارس شده است، افزود: بر همین اساس برنامه های زیادی برای توسعه این راه حل در سطح کشور صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: استراتژی شرکت دایوپارس توسعه با کیفیت و خدمات مناسب برای دندانپزشکان گرامی در حوزه دندانپزشکی دیجیتال می باشد.
وی با اشاره به اینکه کیفیت اجرا مهمتر از کمیت آن است، افزود: در این راستا از همه دندانپزشکان گرامی دعوت بعمل می آید تا با حضور در پنجاه و هفتمیـن نمایشگاه و کنگره سـالانه انجمن دندانپزشـکی ایران و بازدید از غرفه دایوپارس با جدیدترین روش های کاشت ایمپلنت با استفاده از سیستم دیجیتالی و همچنین دوره های آموزشی مربوطه آشنا شوند.
سیستم DIOnavi کاشت ایمپلنت به روش دیجیتال می باشد که آموزش و خدمات مرتبط با این سیستم توسط شرکت دایوپارس به دندانپزشکان کشور ارایه می گردد.