آیا کشیدن دندان عقل از میزان عقلانیت فرد کم می کند یا خیر؟

شنبه,21 سپتامبر, 2019 - 2:56

دایوپارس- طبیعت و ژنها برنامه دقیق و منظمی برای رشد همه اندام ها و دندان ها دارند. تقارن حضور دندان محترم عقل در دهان مقارن است با سنین هجده سالگی که البته بسته به جنسیت، تغذیه و هورمونها و غیره  ممکن است زودتر یا دیرتر اتفاق بیفتد.

از این جهت که در این سن جوان به حدی رسیده که می تواند از ابزار عقل در جهت اهداف زندگی کمک بگیرد و تصمیم گیری کند اسم این دندان مزین به نام مقدس «عقل» شده است.

از چند هزار سال پیش به این طرف که رژیم غذایی بشر تغییر کرد و تغییرات ژنی گوناگون در همه اندامهای وی رخ داد و اندازه فکین او کوچک شد و با مطالعاتی که درباره نژاد ایرانی صورت گرفته بسیاری از ایرانیان دندان عقل نهفته یا نیمه نهفته دارند.

 

دندان عقل

 

برعکس فک بعضی افراد فضای کافی برای رویش دندان عقل را در اختیارشان می گذارد و این دندان با رویش کامل خود همچون دندان های آسیای بزرگ اول و دوم (دندان عقل را به عنوان آسیای بزرگ سوم یا مولر سوم هم میشناسند) در جویدن غذا به شخص کمک اساسی می کند. که در این افراد باید کشیدن این دندان

فراموش شده و شخص نسبت به رعایت بهداشت و در صورت نیاز به ترمیم مثل بقیه دندانها عمل کند.

در مورد تئوری دندان عقل نهفته یا نیمه نهفته که در به هم ریختگی ردیف دندانها و کج یا معوج شدن آنها نقش دارد و باید کشیده شود» تردید است و اتفاقا مستندات علمی مطلب فوق را رد می کند.

آنچه مهم است دندان عقل نیمه نهفته شرایطی را فراهم می کند که باعث گیر غذایی و تحلیل استخوان اطراف خود و دندان جلویی (آسیای بزرگ دوم، مولر دوم) و در موارد شدیدتر صدمه به ریشه این دندان ها می شود یا در مواردی که نهفتگی کامل و به صورت زاویه دار است ممکن است دردهایی ایجاد کند که شخص آن را

با درد گوش اشتباه بگیرد. لذا باید جراحی شود. متاسفانه چون غالب افراد جامعه دندان عقل نهفته و نیمه نهفته دارند و آن را خارج می کنند آنهایی هم که دندان عقل کاملا رویش یافته و به درد بخور دارند هم فکر می کنند باید دندان عقل را در آورند. همان گونه که سعی داریم عقل سالمی داشته باشیم تلاش کنیم دندان

هایمان هم سالم بمانند.

 

 

برگرفته از کتاب عشق،زندگی و دندان نگارش دکتر علی رضا نائینی