اعزام ادوایزر و پشتیبانی

Advisors

این دوره با هدف پشتیبانی از دندانپزشکان در حین درمانهای ایمپلنت، به همراه آموزش ایشان به صورت خصوصی طراحی شده است. در طی دوره اساتید معتبر به دعوت شرکت دایوپارس به مطب دندانپزشکان رفته و ایمپلنت را به صورت عملی به ایشان آموزش می دهند. متقاضیان شرکت در دوره بایستی پروانه مطب شهر محل کار خود را داشته باشند و حداقل در یک دوره معتبر آموزش بیسیک ایمپلنت شرکت کرده و گواهی مربوطه را ارائه نمایند.

برای آن دسته از متقاضیان که بیمار ایمپلنت نداشته باشند امکان تامین بیمار نیز بر طبق پروتکل شرکت دایوپارس وجود خواهد داشت.

در این دوره همچنین امکان اعزام دستیاران دندانپزشکی متبحر در زمینه جراحی و پروتز ایمپلنت برای چینش مطب و کمک حین کار وجود دارد.

امکاناتی که در این دوره در اختیار متقاضیان قرار داده می شود به شکل زیر می باشد:

1- امکان حضور متقاضیان در کلینیک محل کار ادوایزر و آموزش به صورت مشاهده مراحل عملی

2- اعزام جراح به مطب دندانپزشک و انجام جراحی توسط ایشان همراه با اد شدن دندانپزشک (امکان تامین بیمار برای عزیزانی که بیمار ایمپلنت ندارند وجود دارد)

3- اعزام جراح به مطب دندانپزشک و انجام جراحی توسط دندانپزشک همراه با اد شدن جراح (امکان تامین بیمار برای عزیزانی که بیمار ایمپلنت ندارند وجود دارد)

4- اعزام پروتزیست به مطب دندانپزشک و انجام مراحل پروتزی زیر نظر ایشان (امکان تامین بیمار برای عزیزانی که بیمار ایمپلنت ندارند وجود دارد)

5- اعزام دستیاران متبحر برای اد شدن در کنار دندانپزشکان